• Inschrijven

    Inschrijven

Inschrijven

 

Inschrijven voor onze wedstrijd op zondag 13 juni 2021 kan via volgende link:

inschrijven duatlon, triatlon en trio's

Opgelet : de individuele triatlon (inclusief de wachtlijst) is al volledig volzet en inschrijven kan niet meer!

Inschrijven kan vanaf 04 januari 2021 voor de gelicentieerden en inwoners van Kortrijk en vanaf 4 februari voor iedereen.

Voor de trio's kan iedereen vanaf 04 januari 2021 inschrijven.

Mochten we door omstandigheden de wedstrijd moeten annuleren, dan krijgt iedereen het inschrijvingsgeld terugbetaald.

Indien we door coronamaatregelen het aantal deelnemers moeten beperken, dan krijgen diegenen zij die eerst ingeschreven zijn voorrang. We houden daarbij rekening met de datum en tijdstip van inschrijving.

Startplaatsen kunnen niet worden doorverkocht of doorgegeven. 

Alle deelnemers moeten hun identiteitskaart of licentie kunnen voorleggen (deelnemen onder een andere naam, andere leeftijd of op basis van valse informatie is uiteraard niet toegestaan ).

Het inschrijvingsgeld voor de verschillende wedstrijden bedraagt :

  • 1/4 triatlon non-drafting:  €40 voor atleten met westrijdlicentie tot 31 maart en €50 vanaf 1 april.
  • Duatlon : €25 voor atleten met westrijdlicentie tot 30 april en € 30 vanaf 1 mei.

Atleten zonder licentie betalen respectievelijk €20 (triatlon) en €7,5 (duatlon) en €5 (trio's per atleet) extra voor de daglicentie. De tarieven voor de daglicentie worden opgelegd en ingehouden door de triatlonfederatie.

Voor de individuele wedstrijden kan enkel online betaald worden.

Voor de trio- & bedrijventriatlon kan ook per overschrijving betaald worden. Daarbij moet het inschrijvingsgeld binnen de 3 dagen na inschrijving op de rekening van de Kortrijkse Triatlon & Duatlon Club overgemaakt worden.  Uw Inschrijving is pas geldig na storting van het inschrijvingsbedrag op volgend rekeningnummer:  IBAN BE22 1096 5840 7747 - BIC CTBKBEBX (Europese overschrijvingen).

Indien wij uw betaling niet tijdig ontvangen, moeten wij uw plaats helaas afstaan aan een ander team.

Inschrijvingsgeld wordt enkel terugbetaald mits voorleggen van een doktersattest.

  • tot 1 april 2021  of tot het moment dat de wedstrijd volzet is  - terugbetaling van het inschrijvingsgeld
  • tot 1 mei 2021 of tot het moment dat de wedstrijd volzet is - terugbetaling met afhouding van 10 € administratiekost
  • na 1 juni 2021 of bij niet-deelname = geen terugbetaling

De inschrijvingen worden afgesloten op zondag 06 juni om 20u of van zodra de wedstrijd volzet is.

Daginschrijvingen zijn niet mogelijk!

De organisatoren behouden zich het recht toe om deelnemers te weigeren.

Deelnemers worden verwacht het parcours en de wedstrijdreglementeringen te kennen.

De reglementen van deze wedstrijd kun je terugvinden via de Wedstrijdinfo.

De reglementen van de Vlaamse Triatlon & Duatlon Liga kun je terugvinden op de website van Triatlon Vlaanderen