Triatlon Standard Distance Dames & Heren

De wedstrijd start om 14:30 uur.

Inschrijven

De Triatlon Standard Distance is een wedstrijd voor individuele atleten vanaf 18 jaar.

Aanmelden

Elke deelnemer moet zich persoonlijk aanmelden aan het wedstrijdsecretariaat op:

 • Zaterdag tussen 16:00u en 18:00u
 • Zondag tussen 10:30u en 13:30u

De identiteitskaart of licentie dient voorgelegd te worden.

OPGEPAST : Wie deelneemt onder een andere naam is niet verzekerd ! 

Bij aanmelding ontvangt men een enveloppe met :

 • Timing chip
 • 1 borstnummer (heupelastiek zelf mee te brengen)
 • kleefnummer voor de fiets (dient aan de linkerkant van de fiets gekleefd te worden)
 • 1 polsbandje (enkel met dit polsbandje wordt toegang verleend tot de wisselzone)
 • badmuts = verplicht te dragen tijdens de zwemproef  

OPGEPAST !  Elke atleet moet zelf een enkelbandje voorzien om de chip aan te bevestigen.  Enkelbandjes kunnen aangekocht worden bij inschrijving voor de prijs van 2€. Het volstaat om de optie aan te vinken. Ook op het wedstrijdsecretariaat kan er zo'n bandje aangekocht worden.  We aanvaarden geen cash ! Betalen kan enkel via QR-code.

Na de wedstrijd worden dus enkel de timerchips ingeleverd bij het verlaten van de finishzone. Het bandje mag je houden en kan je vanaf dan ook op andere wedstrijden gebruiken.

Wisselzone

De wisselzone is gelegen aan de Broelkaai ter hoogte van de verlaagde Leieboorden aan de Broeltorens op zo’n 200 meter van het wedstrijdsecretariaat.

De wisselzone is open en bewaakt vanaf 12:30 uur en dit tot een kwartier na aankomst van de laatste deelnemer.

Gelieve na de wedstrijd dan ook zo snel mogelijk de fiets te komen ophalen.

Verken de wisselzone goed vooraf, zodat het duidelijk is waar moet binnen en buiten gelopen/gefietst worden.

Check-in

De wisselzone is enkel toegankelijk voor atleten met polsbandje en genummerde fiets.

Aanmelden aan de wisselzone ten laatste tot 13:30 uur.

 

Bij de check-in worden de fiets en de helm gecontroleerd door de TO.

De fiets dient te voldoen aan de voorschriften die opgenomen zijn in de sportreglementen van de VTDL / BTDF. Iedere fietser dient in het bezit te zijn van een fietshelm die goedgekeurd is door een officieel orgaan (EN 1078) en niet beschadigd  is.

De fietsen worden geplaatst volgens het wedstrijdnummer.

Wissel zwemmen/fietsen

Enkel materiaal dat gebruikt wordt tijdens de wedstrijd mag in de wisselzone geplaatst worden. Ander materiaal (rugzak, fietsrollen, ...) wordt buiten het wedstrijdveld gehouden zodat het geen andere atleten hindert.
Elke atleet mag een opberg box gebruiken op de voor hem/haar voorziene plaats. Deze box moet uit plastiek bestaan, mag geen merktekens (lees stickers en dergelijke) bevatten en niet groter zijn dan L45xB35xD25 cm. De naam van de atleet mag wel vermeld worden. 

De wetsuit mag pas volledig uitgetrokken worden in de wisselzone, op de plaats die voor de atleet is voorzien. De bovenste helft van de wetsuit mag wel worden uitgetrokken tussen het zwemeinde en de wisselzone, dit evenwel zonder andere atleten te hinderen.

De helm dient eerst vastgemaakt worden vooraleer de fiets mag meegenomen worden.

Loop met de fiets aan de hand en de helm vastgemaakt op het hoofd uit de wisselzone tot aan de opstaplijn.

Daar pas mag er gefietst worden! In de wisselzone mag er niet gefietst worden.

Tijdens het fietsen wordt het wedstrijdnummer op de rug gedragen.

Wissel fietsen/lopen

Na het fietsen moet er afgestapt worden vóór de afstaplijn.  In de wisselzone mag er niet gefietst worden.

De helm mag pas geopend en afgezet worden als de fiets op de voorziene plaats staat.

De fiets moet op de juiste plaats gezet worden volgens wedstrijdnummer.

Tijdens het lopen wordt het wedstrijdnummer vooraan gedragen.

Check-out

Bij het verlaten van de wisselzone met fiets zal het borstnummer en het kleefnummer op uw fiets gecontroleerd worden.

Pas wanneer beide overeenkomen mag met de fiets de wisselzone verlaten worden.

De chip moet afgegeven worden door de loper bij het verlaten van de finishzone.

Zwemmen

De zwemproef heeft plaats in de Leie en de oude Leiearm.

Er wordt in één rechte lijn van 1000 meter gezwommen tussen Kortrijk Weide en Broeltorens.

De wisselzone bevindt zich op de verlaagde Leieboorden aan de Broeltorens.

De zwemstart is dus 1 km verwijderd van het secretariaat. Vertrek op tijd naar de zwemstart ! 

De temperatuur van het zwemwater wordt op de wedstrijddag opgemeten door de CRO en op basis daarvan wordt beslist of er tijdens het zwemmen al dan niet gebruikt gemaakt mag worden van een wetsuit. Deze info zal uithangen aan de infostand vanaf 8:00uur en zal ook op onze Facebookpagina gepost worden.

Inzwemmen is niet mogelijk.

Zwemmer in ontbloot bovenlijf is niet toegestaan.  

Parcours zwemmen : 

                             

Startprocedure

De start gebeurt in in waves.

  Wie? Wachtzone Startzone Start
wave1 Dames  14u25 14u29 14u30
wave2 Heren met licentie  14u29 14u34 14u35
wave3 Heren zonder licentie 14u34 14u39 14u40
wave4 Trio's 14u39 14u44 14u45

Opgepast! Om 13:45u geeft de CRO een laatste briefing. Gelieve hier op tijd aanwezig te zijn.

Om iedereen vlot en tijdig in het water te krijgen zal volgende startprocedure gevolgd worden.

 • In de startzone zullen 4 wachtboxen gemaakt worden 
  • Dames (oranje badmuts)
  • Heren met licentie (witte badmuts)
  • Heren zonder licentie (gele badmuts)
  • Trio’s (groene badmuts)
 • De dames gaan via het ponton in het water en zwemmen tot aan de startlijn.
 • Daarna mogen ook de heren met licentie in het water maar enkel tot aan de wachtlijn.
 • Na de start van de dames mogen de heren met licentie doorzwemmen tot aan de startlijn.
 • Dan mogen ook de heren zonder licentie in het water tot aan de wachtlijn.
 • Na de start van de heren met licentie mogen de heren zonder licentie tot aan de startlijn zwemmen.
 • Dan mogen ook de trio’s in het water tot aan de wachtlijn.
 • Na de start van de heren zonder licentie mogen de trio’s tot aan de startlijn zwemmen.

Kano’s zullen toezien dat tijdens het wachten de start- en wachtlijn niet overschreden worden.

Fietsen

De fietsproef bestaat uit 2 rondes van 22 km (totaal 44 km).

Het parcours is verkeersluw en er dient rekening gehouden te worden met de algemene verkeersreglementering.

Stayeren is NIET toegelaten.

Het gebruik van tijdritfietsen is toegestaan.  

Tijdslimiet zwemmen + fietsen = 2:30 uur

OPGEPAST !!  
Na de 1ste ronde maakt iedereen een 180° keerpunt vóór het stadhuis om de 2de ronde aan te vatten. Minder dus snelheid ! 
Pas na de 2de ronde mag je naar de wisselzone afdraaien.
 

GPX file parcours fietsen

                                 

 

Lopen

De loopproef bestaat uit 10 km = 2 rondes + 3/4 ronde.

Bij de eerste 2 passages op de Grote Markt loopt men een lus rond de markt alvorens de volgende ronde te beginnen.

Bij de 3de passage op de Grote Markt loopt men na de lus de finishzone binnen.  

GPX file parcours lopen