• Wedstrijdinfo

  Wedstrijdinfo

 • Wedstrijdinfo

  Wedstrijdinfo

Triatlon Standard Distance Dames & Heren

De wedstrijd start om 14:30 uur

De Pro Wave zal samengesteld worden op basis van de uitslag van vorig jaar en resultaten op andere wedstrijden.

Een overzicht van de Pro wave zal enkele weken voor de wedstrijd op onze website geplaatst worden.

Indien er door eventuele (corona)maatregelen aanpassingen zijn aan de wedstrijdinfo, zullen die kort voor de wedstrijd aan alle ingeschreven atleten meegedeeld worden.

Inschrijven

De Triatlon Standard Distance is een wedstrijd voor individuele atleten vanaf 18 jaar.

Aanmelden

Elke deelnemer moet zich persoonlijk aanmelden aan het wedstrijdsecretariaat op:

 • Zaterdag tussen 16:00u en 18:00u
 • Zondag tussen 10:30u en 13:30u

De identiteitskaart of licentie dient voorgelegd te worden.

OPGEPAST : Wie deelneemt onder een andere naam is niet verzekerd !

Bij aanmelding ontvangt men een enveloppe met :

 • 1 borstnummer (heupelastiek zelf mee te brengen)
 • kleefnummer voor de fiets (dient aan de linkerkant van de fiets gekleefd te worden)
 • 1 polsbandje (enkel met dit polsbandje wordt toegang verleend tot de wisselzone)
 • badmuts = verplicht te dragen tijdens de zwemproef  

Wisselzone

De wisselzone is gelegen aan de Broelkaai ter hoogte van de verlaagde Leieboorden aan de Broeltorens op zo’n 200 meter van het wedstrijdsecretariaat.

De wisselzone is open en bewaakt vanaf 12:30 uur en dit tot een kwartier na aankomst van de laatste deelnemer.

Gelieve na de wedstrijd dan ook zo snel mogelijk de fiets te komen ophalen.

Verken de wisselzone goed vooraf, zodat het duidelijk is waar moet binnen en buiten gelopen/gefietst worden.

Check-in

De fietser meldt zich aan bij de check-in met de genummerde fiets en dit tot 30 minuten voor de zwemstart.

Bij de check-in worden de fiets en de helm gecontroleerd door de TO.

De fiets dient te voldoen aan de voorschriften die opgenomen zijn in de sportreglementen van de VTDL / BTDF. Iedere fietser dient in het bezit te zijn van een fietshelm die goedgekeurd is door een officieel orgaan (EN 1078) en niet beschadigd  is.

De fietsen worden geplaatst volgens het wedstrijdnummer.

Wissel zwemmen/fietsen

Enkel materiaal dat gebruikt wordt tijdens de wedstrijd mag in de wisselzone geplaatst worden. Ander materiaal (rugzak, fietsrollen, ...) wordt buiten het wedstrijdveld gehouden zodat het geen andere atleten hindert.
Elke atleet mag een opberg box gebruiken op de voor hem/haar voorziene plaats. Deze box moet uit plastiek bestaan, mag geen merktekens (lees stickers en dergelijke) bevatten en niet groter zijn dan L45xB35xD25 cm. De naam van de atleet mag wel vermeld worden. 

De wetsuit mag pas volledig uitgetrokken worden in de wisselzone, op de plaats die voor de atleet is voorzien. De bovenste helft van de wetsuit mag wel worden uitgetrokken tussen het zwemeinde en de wisselzone, dit evenwel zonder andere atleten te hinderen.

De helm dient eerst vastgemaakt worden vooraleer de fiets mag meegenomen worden.

Loop met de fiets aan de hand en de helm vastgemaakt op het hoofd uit de wisselzone tot aan de opstaplijn.

Daar pas mag er gefietst worden! In de wisselzone mag er niet gefietst worden.

Wissel fietsen/lopen

Na het fietsen moet er afgestapt worden vóór de afstaplijn.  In de wisselzone mag er niet gefietst worden.

De helm mag pas geopend en afgezet worden als de fiets op de voorziene plaats staat.

De fiets moet op de juiste plaats gezet worden volgens wedstrijdnummer.

Tijdens het lopen wordt het wedstrijdnummer vooraan gedragen.

Check-out

Bij het het verlaten van de wisselzone met fiets zal het borstnummer en het kleefnummer op uw fiets gecontroleerd worden.

Pas wanneer beide overeenkomen mag met de fiets de wisselzone verlaten worden.

De chip moet afgegeven worden door de loper bij het verlaten van de finishzone.

Zwemmen

De zwemproef heeft plaats in de Leie en de oude Leiearm.

Er wordt in één rechte lijn van 1000 meter gezwommen tussen Kortrijk Weide en Broeltorens.

De wisselzone bevindt zich op de verlaagde Leieboorden aan de Broeltorens.

De zwemstart is dus 1 km verwijderd van het secretariaat. Vertrek op tijd naar de zwemstart !

De temperatuur van het zwemwater wordt op de wedstrijddag opgemeten door de CRO en op basis daarvan wordt beslist of er tijdens het zwemmen al dan niet gebruikt gemaakt mag worden van een wetsuit. Deze info zal uithangen aan de infostand vanaf 8:00uur en zal ook op onze Facebookpagina gepost worden.

Inzwemmen is niet mogelijk.

Zwemmer in ontbloot bovenlijf is niet toegestaan.  

Parcours zwemmen : 

                             

 

Rolling start

Er wordt gestart volgens het principe van een rolling start voor de recreanten en de trio's. Er zal eerst een PRO-wave starten en daarna begint de rolling start.

 • Wat is een rolling start?

Alle atleten vertrekken in een continue stroom naar de zwemstart volgens de door hen vooropgestelde zwemtijd. In zowat 10-15 minuten is het hele deelnemersveld vertrokken voor de zwemproef. 

De tijd van iedere atleet start pas wanneer hij over de tijdsregistratie is gewandeld.

De zwemtijd stopt wanneer je uit het water komt en over de tijdsregistratiemat loopt.

 

 • Hoe werkt een rolling start?

Vooraf bepaal je zelf in welke tijd je de zwemproef zal afleggen. Zwem je over een km normaal 12 minuten, 18, 20 minuten of meer, ga dan voor de start in de box staan met de tijd die jouw geschatte tijd het dichtst benadert.

 

 • Hoe weet ik waar ik best start?

Wanneer je al eens eerder een kwarttriathlon afwerkte, dan kan je goed inschatten welke zwemtijd voor jou realistisch is.

Is dit je eerste kwarttriathlon, hou dan rekening met de zwemtijden die je een zwembad haalt, maar ga ervan uit dat je in een wedstrijd meestal sneller zwemt dan op training. 

In de startzone zullen boxen worden voorzien volgens de voorziene zwemtijd (+ een box voor de PRO wave). Je kan zelf bepalen in welke box je gaat staan.

                           

 

 • Waarom kies je best geen al te snelle zwemtijd?

Een snellere tijd kiezen dan je aankan is meestal geen goede optie. De kans is groot dat je dan toch wordt ingehaald of dat snellere atleten over je heenzwemmen. Start je samen met anderen die sneller zijn, dan moet je al snel lossen, wat mentaal dan weer niet zo plezant is.

Kies ook geen te trage tijd, want dan moet je meer zwemmers inhalen.

Bij een rolling start is er geen maximumtijd waarbinnen je de zwemproef moet afwerken, dus je hoeft geen schrik te hebben dat je dit onderdeel niet tot een goed einde brengt.

 

 • Waarom een rolling start?

In heel wat internationale wedstrijden wordt het principe van een rolling start al toegepast. Zeker bij grotere wedstrijden waar ook veel recreanten deelnemen is dit voor alle atleten een veel comfortabelere manier om de zwemproef af te leggen.

Het gevaar van slagen of stampen te krijgen, opgehouden te worden door tragere zwemmers voor je of overzwommen te worden door snellere zwemmers, heb je bij deze formule niet.

Bovendien verloopt de start veel vlotter en kunnen meer deelnemers op een kortere periode van start gaan. Ook is je zwemtijd zeer exact. Niets dan voordelen dus!

In deze video kan je zien hoe de rolling start eruit kan zien:

                              

 

Fietsen

De fietsproef bestaat uit 2 rondes van 22,5 km (totaal 45 km).

Het parcours is verkeersluw en er dient rekening gehouden te worden met de algemene verkeersreglementering.

Stayeren is NIET toegelaten.

Het gebruik van tijdritfietsen is toegestaan.  

Tijdslimiet zwemmen + fietsen = 2:30 uur

GPX file parcours fietsen

                                 

 

Lopen

De loopproef bestaat uit 10 km = 1 aanloopronde + 3 rondes lopen.  

Bij de 4de passage, de finishzone binnenlopen.

GPX file parcours lopen