Duatlon

De wedstrijd start om 10:00 uur

Inschrijven

Deze wedstrijd is enkel voor individuele atleten vanaf 18 jaar (1 atleet doet alle onderdelen).

Duatlon series

De duatlon van Kortrijk is onderdeel van de Lotto Duatlon Series. Een regelmatigheidscriterium met wedstrijden over het hele land.

 Alle info omtrent de Lotto duatlon series kan je hier vinden op de website van Triatlon Vlaanderen.

 

Aanmelden

Elke deelnemer moet zich persoonlijk aanmelden aan het wedstrijdsecretariaat op:

  • Zaterdag tussen 16:00u en 18:00u
  • Zondag tussen 08:30u en 9:30u

De identiteitskaart of licentie dient voorgelegd te worden.

OPGEPAST : Wie deelneemt onder een andere naam is niet verzekerd !

Bij aanmelding ontvangt men een enveloppe met :

  • Timing chip
  • 1 borstnummer (heupelastiek zelf mee te brengen)
  • kleefnummer voor de fiets (dient aan de linkerkant van de fiets gekleefd te worden)
  • 1 polsbandje (enkel met dit polsbandje wordt toegang verleend tot de wisselzone)
  • badmuts = verplicht te dragen tijdens de zwemproef  

 

OPGEPAST !  Elke atleet moet zelf een enkelbandje voorzien om de chip aan te bevestigen.  Enkelbandjes kunnen aangekocht worden bij inschrijving voor de prijs van 2€. Het volstaat om de optie aan te vinken. Ook op het wedstrijdsecretariaat kan er zo'n bandje aangekocht worden.  We aanvaarden geen cash ! Betalen kan enkel via QR-code.

Na de wedstrijd worden dus enkel de timerchips ingeleverd bij het verlaten van de finishzone. Het bandje mag je houden en kan je vanaf dan ook op andere wedstrijden gebruiken.

Wisselzone

De wisselzone is gelegen aan de Broelkaai ter hoogte van de verlaagde Leieboorden aan de Broeltorens op zo’n 200 meter van het wedstrijdsecretariaat.

De wisselzone is open en bewaakt vanaf 09:15 uur en dit tot een kwartier na aankomst van de laatste deelnemer.

Gelieve na de wedstrijd dan ook zo snel mogelijk de fiets te komen ophalen.

Verken de wisselzone goed vooraf, zodat het duidelijk is waar moet binnen en buiten gelopen/gefietst worden.

Check-in

De wisselzone is enkel toegankelijk voor atleten met polsbandje en genummerde fiets.

Aanmelden aan de wisselzone ten laatste tot 09:45 uur.

Bij de check-in worden de fiets en de helm gecontroleerd door de TO. De fiets dient te voldoen aan de voorschriften die opgenomen zijn in de sportreglementen van de VTDL / BTDF. Iedere deelnemer dient in het bezit te zijn van een fietshelm die goedgekeurd is door een officieel orgaan ( EN 1078 ) en niet beschadigd is.

Het gebruik van tijdritfietsen is toegestaan.

De fietsen worden geplaatst volgens het wedstrijdnummer.

In de wisselzone is er enkel ruimte voor het noodzakelijke wedstrijdmateriaal (fiets, helm, schoenen).

Wissel

In de wisselzone mag er niet gefietst worden.

Na het eerste loopgedeelte eerst de helm opzetten, dan pas fiets nemen.

Lopen tot aan de opstaplijn.

Pas na de lijn mag er gefietst worden.

Na het fietsen moet er afgestapt worden vóór de afstaplijn.

De helm mag pas geopend en afgezet worden als de fiets op de voorziene plaats staat.

Check-out

Bij het afhalen van de fiets zal bij het verlaten van de wisselzone het wedstrijdnummer en het kleefnummer op uw fiets gecontroleerd worden.

Pas wanneer beide overeenkomen mag met de fiets de wisselzone verlaten worden.

Geen wedstrijdnummer = geen fiets.

De chip moet afgegeven bij het verlaten van de finishzone.

Gelieve na de wedstrijd zo snel mogelijk de fiets te komen ophalen, zodat de triatleten hun fiets kunnen plaatsen.

Wedstrijd

De start wordt gegeven ter hoogte van de Broeltorens.

De dames zullen in overleg met de TO enkele minuten vroeger starten.

  • Start dames: 10u00
  • Start heren:  10u05

Lopen 1

De eerste loopproef bestaat uit 6,6 km = 2 rondes lopen.  

Bij de 2de passage aan de wisselzone, de wisselzone binnenlopen.

Tijdslimiet voor de eerste loopproef = 45 min.

GPX file parcours lopen

                                 

Fietsen

De fietsproef bestaat uit 2 rondes van 22 km (totaal 44 km).

Het parcours is verkeersluw en er dient rekening gehouden te worden met de algemene verkeersreglementering.

Stayeren is NIET toegelaten.

Het gebruik van tijdritfietsen is toegestaan.  

Tijdslimiet lopen + fietsen = 2:30 uur

OPGEPAST !!  

Na de 1ste ronde maakt iedereen een 180° keerpunt vóór het stadhuis om de 2de ronde aan te vatten. Minder dus snelheid ! 

Pas na de 2de ronde mag je naar de wisselzone afdraaien.

GPX file parcours fietsen

                                 

 

Lopen 2

De tweede loopproef bestaat uit 1 ronde van 2,7 km.

Bij de eerste passage op de Grote Markt, loopt men een lus rond de Grote Markt en daarna de finishzone binnen.

GPX file parcours lopen